uniuneaeuropeana.jpgguvern.jpginstrumente structurale.jpg

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea

Europeană, invităm vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

ANCS

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE

AXA PRIORITARĂ 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI

Operațiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D"

Investitii pentru viitorul dumneavoastra

 

TITLUL: Dezvoltarea infrastructurii activitatii de CD biotehnologica in  BIOTEHNOS ca  element competitiv a IMM la nivel european  ACRONIMUL PROIECTULUI : BTHCD

 

 

TITLUL PROIECTULUI

Dezvoltarea infrastructurii activitatii de CD biotehnologica in BIOTEHNOS ca  element competitiv a IMM la nivel european

"Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala"

Acronim

BTHCD

INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

SOLICITANT

Numele organizației

SC. BIOTEHNOS SA

Cod unic de  înregistrare/ Cod de înregistrare fiscală

523/ RO 523

Număr de ordine în Registrul Comerțului

J23/3325/2007

Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

Nu se completează

Coduri CAEN

2110

7211

Telefon

031.710.23.83

Fax

031.710.24.00

Adresa poștală sediu principal

Str.Gorunului nr.3-5, cod postal 075100

Adresa poștă electronică

office@biotehnos.com

Înregistrare în Registrul Potențialilor Contractori

DA

x

NU

 

TIPUL SOLICITANTULUI:

Forma de organizare a solicitantului (IMicCD/ IMedCD/ INTRCD)

IMedCD

Anul înființării

1993

REPREZENTANTUL LEGAL

Nume

MANZATU IOAN

Funcție

DIRECTOR GENERAL

Număr de  telefon

031.710.23.83

Număr de  fax

031.710.24.00

Adresa poștală

Str.Gorunului nr.3-5, cod postal 075100

Adresa poștă electronică

office@biotehnos.com

DIRECTOR DE PROIECT

Nume

OLARIU LAURA

Funcție

DIRECTOR CERCETARE DEZVOLTARE

Număr de  telefon

031.710.23.83

Număr de  fax

031.710.24.00

Adresa poștală

Str.Gorunului nr.3-5, cod postal 075100

Adresa poștă electronica

olariulaura@yahoo.com

lolariu@biotehnos.com

DATE DESPRE PROIECT

 

DATE GENERALE

 

Proiectul implică activități de construcție/extindere clădiri

DA

 

NU

X

Programul Operațional

POS CCE

Axa Prioritară

AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ȘI INOVARE

Domeniul de intervenție

D.2.3 „Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare și inovare”

Operațiunea

O.2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor și crearea de noi locuri de munca pentru CD”.

Sectorul economic

 

Schema de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat regional “Finanțarea proiectelor de investiții inițiale în cercetare-dezvoltare și inovare”, aprobată prin OM nr. 1293/2008

Nr. de înregistrare IMPACT

(daca e cazul)

628/2007

 

 

LOCAȚIA PROIECTULUI

Se vor specifica următoarele informații pentru fiecare dintre locațiile propuse pentru implementarea proiectului:

Țara

ROMANIA

Regiunea

Bucuresti -  Ilfov

Județul

Ilfov

Localitatea

Otopeni

Adresa

Str.Gorunului nr.3-5, jud.Ilfov, OTOPENI;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul proiectului

Obiectivul stategic general al proiectului este dezvoltarea capacitatii de cercetare a SC. Biotehnos SA, prin amenajare/modernizarea unor laboratoare de cercetare si dotarea lor cu echipamente si aparatura corespunzatoare care, pe termen mediu si lung, ar contribui la cresterea calitatii, competitivitatii si inovarii activitatii de cercetare - dezvoltare a acestui IMM.

 

Descrierea activităților proiectului

 

Activitate I

Strategie privind  dezvoltarea infrastructurii CD pentru Biotehnos (activitate neeligibila)

Aceasta activitate va fi suportata de firma SC BIOTEHNOS SA deoarece nu se incadreaza in costurile eligibile totale ale proiectului, activitate care este strict necesara initierii si derularii unui proiect de acest tip.Conform schemei de desfasurare a proiectului, proiectarea dezvoltarii infrastructurii C-D pentru Biotehnos va fi realizata conform unui proiect tehnic care va contine evaluarea solutiilor tehnice, planul de amplasare si organizare a laboratoarelor de cercetare, repartizarea utilitatilor necesare, echipamentele noi care intra in dotarea fiecarui laborator care va apartine din Directia de Cercetare – Dezvoltare a SC. Biotehnos SA.

Activitate II  Amenajarea si/sau modernizarea laboratoarelor CD:

II.1 Amenajare spatiu Sectie de Extracte Vegetale -  realizata din fondurile proprii ale beneficiarului.

II.2 Amenajare spatiu Laborator de Cercetari Biotehnologice -nou infiintat

II.3 Amenajare spatiu Laborator de Cromatografie si Studii de Bioanalitica - nou infiintat

II.4 Amenajare spatiu Laborator de conditionare produse de uz topic - nou infiintat.

Conform proiectului tehnic, a planului de amenajare si a documentatiilor specifice vor fi intocmite caiete de sarcini, va fi organizata licitatia publica de achizitii de servicii pentru amenajarea laboratoarelor, in urma careia va fi realizata contractarea acestor servicii si in final receptia lor. Amenajarea spatiilor adecvate prevad igienizarea, delimitarea de spatii, climatizarea, securizarea si efectuarea traseelor conexiunilor electrice si informatice corespunzatoare. De asemenea este necesara instalarea unei retele telefonice performante, adecvata unui transfer mare si rapid de date.

Pe de alta parte, in cele 3 laboratoare nou infiintate se impune amenajarea spatiilor cu mobilier de laborator adecvat.

Activitate III  Achizitionarea de instrumente si echipamente pentru C- D- se va face pe durata luna 5

Conform proiectului tehnic si al planului de organizare a laboratoarelor de cercetare ce vor fi dotate cu aparatura si echipamente specifice domeniilor de activitate ale firmei, se vor intocmi caiete de sarcini si se vor organiza licitatii publice (acolo unde este cazul) conform legislatiei in vigoare. Urmare acestora se vor incheia contracte de achizitie a aparaturii si echipamentelor, iar dupa livrarea lor, se va face receptia, punerea in functiune si calificarea de instalare, operare si performanta.

Activitate IV Achizitionare  echipamente IT

Pentru buna desfasurarea a activitatii de cercetare - dezvoltare se impune schimbarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice, inclusiv achizitionarea a 2 lap-top pentru prezentari si mobilitatea activitatii de cercetare.

Activitate V  Achiziționarea de active necorporale aferente infrastructurii

Incadrul proiectului este importanta achizitionarea si instalarea unei retele informatice performante, care sa respecte normele europene si internationale in materie de securitate, viteza de transfer, radiatii etc. De asemenea este necesara cumpararea de software cu licente pentru baze de date in biotehnologii si domenii conexe, e-mail, web, antivirusi, back-up si achizitia de software dedicat cercetarii:(programe profesionale de biostatistica, program de corelatii structura-functie pentru studiile la nivel celular si molecular (toxicologie si farmacologie, programe specializate de achizitie / prelucrare de date privind actiunea specifica, programe de grafica pentru prezentarea rezultatelor si promovarea activitatii CD

Conform schemei de desfasurare a proiectului se vor intocmi caiete de sarcini pentru achizitionarea de calculatoare si soft si se vor organiza licitatii publice. Urmare acestora se vor incheia contracte de achizitie a echipamentelor, iar dupa livrarea lor, se va face receptia si punerea in functiune. Angajarea personalului tehnic (pe durata proiectului) pentru configurarea sistemelor si a domeniilor, instalarea programelor informatice, verificarea functionarii conexiunilor si echipamentelor legate in retea, realizarea si actualizarea paginii web a institutului va fi suportata de firma.

Activitate VI  Management de proiect si publicitate

Mentionam ca prin dezvoltarea infrastructurii activitatii CD a Biotehnos urmarim si intocmirea documentatiilor necesare certificarii si acreditarii laboratoarelor de cercetare pe care dorim sa le dezvoltam.

 


Beneficiari direcți / indirecți

 

Rezultate științifice

Utilizatori ai rezultatelor științifice

Aplicatori ai rezultatelor științifice si tehnologice

Consumatori

·         Cercetători in domeniu

·         SC.Biotehnos SA

·         Institutii de cercetare – dezvoltare

 

·     S.C. Biotehnos S.A.

·     Institutii de cercetare

·     IMM de profil

·     Unitati de Cercetare-Dezvoltare ale producatorilor de farmaceutice si cosmetice

·         IMM de profil

·         Producatori de Farmaceutice

·         Producatori de Dermatosmetice

·         Centre de cercetare ale Spitalelor

·         Clinici medicale si cabinete cosmetice si de infrumusetare

·         Cercetatori

·         Publicul larg

·         Spitale

·         Clinici medicale si Cabinete Cosmetice si de Infrumusetare

Pregătire proiect

Realizare proiect

Aplicare proiect

Valorificare proiect

 

 

DURATA PROIECTULUI

Durata implementării proiectului, exprimată în luni:30 luni

 

POZA 1 PANOU INCEPUT PR

 

 

Noutati

SC Biotehnos SA organizeaza in data de 20.05.2011, la sediul din Str. orunului 3-5, Otopeni, workshop privind cresterea capacitatii de cercetare a firmei, urmare a derularii proiectului POSCCE AXA SMIS ID 275/2801/CTR 74 / 04.09.2009

 

Proiect finalizat la data de 3.03.2012