Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea

Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

             

 

 

 

ANCS

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE

AXA PRIORITARĂ 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI

Operațiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor "

 

TITLUL PROIECTULUI: Implementarea standardelor internationale pentru organizarea unui nucleu de cercetare si testare dermato-cosmetica

 ACRONIMUL PROIECTULUI : DERMOLAB


INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

 

 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

SOLICITANT

Numele organizației

SC BIOTEHNOS SA

Cod unic de  înregistrare

523/ RO 523

Număr de ordine în Registrul Comerțului

J23/3325/2007

Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

Nu se completează

Coduri CAEN

2110

2110

Telefon

031.710.23.83

Fax

031.710.24.00

Adresa poștală sediu principal

Str.Gorunului nr.3-5, cod postal 075100

Adresa poștă electronică

office@biotehnos.com

Înregistrare în Registrul Potențialilor Contractori

DA

X

NU

 

 

 

TIPUL SOLICITANTULUI: 

Forma de organizare a solicitantului

(IMic/ IMed/ INTR)

IMedCD

Anul înființării

1993


REPREZENTANTUL LEGAL

Nume

MANZATU IOAN

Funcție           

DIRECTOR GENERAL

Număr de  telefon

031.710.23.83

Număr de  fax          

031.710.24.00

Adresa poștală

Str.Gorunului nr.3-5, cod postal 075100

Adresa poștă electronică

office@biotehnos.com

DIRECTOR DE PROIECT

Nume

Dumitriu Brandusa

Funcție           

Sef Program Biocosmetice

Număr de  telefon

031.710.23.83

Număr de  fax          

031.710.24.00

Adresa poștală

Str.Gorunului nr.3-5, cod postal 075100

Adresa poștă electronica

 

dbrandusa@biotehnos.com

dumitriu_brandusa@yahoo.com

 

 

 DATE DESPRE PROIECT

 

DATE GENERALE

 

Programul Operațional

POS CCE

Axa Prioritară

AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ȘI INOVARE

Domeniul de intervenție

D.2.3 „Accesul întreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare”

Operațiunea

O.2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

Scheme de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat de CDI exceptată de la notificare “Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) prin Programul Operațional Sectorial pentru Creșterea Competitivității Economice (POS-CCE)”, aprobată prin OM nr.3388/2008

Schema de ajutor de stat regional “Finanțarea proiectelor de investiții inițiale în cercetare-dezvoltare și inovare”, aprobată prin OM nr. 1293/2008

Tipul proiectului

Proiect tehnologic inovativ  

Sectorul relevant pentru tematica proiectului

11 – SANATATE. MEDICAMENTE

Nr. de înregistrare IMPACT

(daca e cazul)

 591/2007

 

 

LOCAȚIA PROIECTULUI

 

Țara

ROMANIA

Regiunea

Bucuresti -  Ilfov

Județul

Ilfov

Localitatea

Otopeni

Adresa

Str.Gorunului nr.3-5, jud.Ilfov, OTOPENI;

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul proiectului

Proiectul propune implementarea unor tehnologii optimizate cu caracteristici avantajoase din punct de vedere al exploatarii materiei prime indigene si al consumului de energie in vederea obtinerii unor noi game de bioproduse dermatocosmetice cu design adaptat si actiune biologica si terapeutica investigata conform rigurozitatii studiilor medicamentelor. Pe de alta parte, proiectul propune dezvoltarea unui nucleu de cercetare cu abilitati performante in testarea clinica dermatocosmetica prin imbunatatirea unor metode de investigare a statusului fiziologic al pielii (ecografie cutanata, orientarea fibrelor de colagen, elasticitate, hidratare, profilometrie, flux sanguin superficial, evaporare transepidermala de apa, sebumetrie). Integrarea si corelarea proceselor in vitro si in vivo generate de principiile active creeaza un sistem propriu de servicii pentru evaluarea efectelor bioproduselor dermatocosmetice din productia SC. Biotehnos SA. si lanseaza o oferta competitiva pentru producatorii interni si externi.

Sistemul va implementa normele internationale privind studiile de toleranta si eficacitate

(inlocuirea experimentelor in model animal cu teste in vitro relevante), reglementarile GCP (Good Clinical Practice) pentru testarile clinice si GMP pentru fabricatia de produs.

 

Descrierea activităților proiectului

Activitatile prevazute sunt urmatoarele:

I.       Implementarea managementului de proiect; concept, tendinte, valorificare in produse si servicii – cheltuieli neeligibile.

II.    Proiectarea si elaborarea unui algoritm inovativ pentru testarea ingredientelor / bioproduselor dermato-cosmetice ca urmare a cercetarilor efectuate in domeniu in SC Biotehnos SA

II.1 Realizarea unor modele experimentale complementare si corelative in vitro privind toleranta si eficacitatea ingredientelor dermatocosmetice cu relevanta in profilul preclinic si clinic  - dezvoltare experimentala.

II.2  Dezvoltarea de tehnici neinvazive pentru determinarea parametrilor functionali ai pielii; caracterizarea proceselor care au loc in succesiunea cercetare la nivel de celula, testare actiune biologica, efect clinic  - dezvoltare experimentala.

II.3 Experimentari in procesul inovativ; Analiza SWOT privind metodele de investigare a statusului fiziologic al pielii – dezvoltare experimentala + servicii de consultanta in domeniul inovarii  + obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala

II.4  Studiu de fezabilitate pentru dezvoltare experimentala II.1 si II.2;  - studii de fezabilitate (pentru dezvoltarea inovarii).

III.  Elaborarea design-ului si realizarea unor bioproduse dermatocosmetice originale  ca urmare a rezultatelor cercetarii tehnologice si si a tendintelor in domeniu;

III.1 Definirea principiului de design pentru bioprodusele tinta obtinute pe baza de ingrediente naturale si organice; noi solutii tehnologice – dezvoltare experimentala .

III.2 Formulare produse functie de activitatea biologica semnificativa  monitorizata. Optimizare tehnologii si promovare. – dezvoltare experimentala + servicii de consultanta in domeniul inovarii

III.3 Obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrial㠖 obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala (pentru dezvoltare experimentala).

IV.  Dezvoltarea unui nucleu de cercetare dermatocosmetica capabil sa transfere in

productie rezultatele obtinute privind noi produse si servicii particularizate de analiza si testare (introducere in fabricatie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

IV.1 Promovarea unor ingrediente/bioproduse cu actiune terapeutica garantata prin studii de activitate biologica semnificativa; pregatirea de fabricatie - introducere in fabricatie.

IV.2 Diseminare si publicitate  - cheltuieli neeligibile

V.     Valorificarea conceptului si proceselor derivate din fluxul cercetare-inovare.

productie pentru implementarea la standarde internationale, a unui sistem integrat inovativ de fabricatie si testare  in domeniul dermato-cosmetic.

V.1  Valorificarea abilitatilor experimentale, tehnologice, de analiza si testare, a SC Biotehnos SA in contextul sistemului de management al calitatii, al standardelor de mediu, sanatate si securitate in munca – Introducerea in fabricatie: cheltuieli eligibile (ex. achizitii de echipamente) si neeligibile

V.2  Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea capacitatii de productie a SC. Biotehnos SA cu produse ecologice in rapoarte calitate/pret, eficienta/toxicitate superioare celor existente pe piata interna si externa  - studiu de fezabilitate.

V.3 Diseminare si publicitate; Organizarea unui site cu baze de date specializate si work-shop privind portofoliu de metode implementate. – cheltuieli neeligibile

VI.  AUDIT INDEPENDENT - cheltuieli neeligibile

 

Beneficiari direcți / indirecți

Rezultate științifice

Utilizatori ai rezultatelor științifice

Aplicatori ai rezultatelor științifice si tehnice

Consumatori

·         Cercetători in domeniu

·         mediul universitar:

prin publicarea unor articole stiintifice si lucrari de specialitate care vor duce la dezvoltarea dermatocosmeticii ca domeniu de cercetare aflat la granita dintre dermatologie si cosmetica.

·         clinici medicale de dermatologie, chirurgie plastica si reparatorie,

·         S.C. Biotehnos S.A.

·         Departamente de Cercetare-Dezvoltare ale producatorilor de farmaceutice si cosmetice (Dezvoltarea unor nuclee de cercetare si testare in cadrul institutiilor interesate ).

 

·         Producatori de Cosmetice si Farmaceutice: dezvoltarea unor produse certificate din punct de vedere al calitatii si al efectului declarat;

·         Clinici de Dermatologie: aplicatii clinice de control / tratament; monitorizarea evolutiei bolii;

·         Clinici de Chirurgie plastica aplicatii clinice de control / tratament;

·         S.C. Biotehnos S.A.

·         Clinici si Cabinete Cosmetice si de Infrumusetare: eficacitatea tratamentelor cosmetice si credibilitate in fata clientilor.

·         Protectia Consumatorului: verificarea produselor existente sau care vor intra pe piata conform unor norme de siguranta in vigoare la nivel european

·         Publicul larg, afectat de maladii dermatologice, sau de utilizarea unor produse cosmetice necorespunzatoare

Pregătire proiect

Realizare proiect

Aplicare proiect

Valorificare proiect

 

 

Durata proiectului

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni.

 


                

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice

Proiect inovativ

Titlul proiectului: Implementarea standardelor internationale pentru organizarea unui

nucleu de cercetare si testare dermato-cosmetica.

Beneficiar: SC BIOTEHNOS SA

Operatiunea: 2.3.3. Promovarea inovării în cadrul firmelor

ID/SMIS/nr. Contract din data de: 383/6009/107/01.03.2010

Perioada de derulare a proiectului: 2010-2013

Locația proiectului (regiunea): BUCURESTI - ILFOV

Cheltuială certificată:

 • Finanțare UE:1.460.800 LEI
 • Finanțare publică:299.200 LEI
 • Finanțare privată:2.798.650 LEI

Obiectivul proiectului:

Scopul proiectului este realizarea unui nucleu de cercetare in dermatocosmetica care performeaza activitati de dezvoltare a unui produs dermatocosmetic in virtutea legislatiei si aplicarii normelor europene, prin urmatoarele:

- punerea la punct si optimizarea unor tehnologii inovative de obtinere a unor compusi biologic activi incluzand metodele de evaluare si caracterizare a acestora,

- stabilirea unor protocoale si tehnici de analiza si investigare in vitro si in vivo a efectelor principiilor active la nivel celular, molecular si tisular, incluzand procesele membranare

- determinarea designului optim si a actiunii specifice pentru dezvoltarea unor produse dermatocosmetice cu eficacitate dovedita.

Indicatorii:

Indicator

Valoarea indicatorului stabilită prin contract

Valoarea indicatorului obținută până în prezent (cumulat de la data începerii proiectului)

UM

Cantitate

UM

Cantitate

1

2

3

6

7

Indicatori de realizare

Cheltuieli eligibile efectuate din fonduri nerambursabile pentru proiect (lei)

lei

1.760.000

lei

873.150,66

Indicatori de rezultat

Locuri de munca nou create in întreprindere datorita proiectului

numar

4

numar

4

Locuri de munca nou create in activitatea CD datorita proiectului (numar)

numar

2

numar

1

Locuri de munca mentinute in întreprindere datorita proiectului

numar

1

numar

1

Numar cereri de brevete rezultate din proiect

numar

2

numar

3

Contributia financiara privata totala (cheltuieli eligibile si neeligibile) a solicitantului la proiect (lei)

lei

2.798.650

lei

1.705.882,79

Cheltuieli eligibile efectuate de catre întreprindere pentru proiect (lei)

lei

2.300.000

lei

1.434.060,06

Rezultatele cu specificitate pentru proiect au fost obținute in urma activitatilor de dezvoltare experimentala care au aplicat studiile si competenta relevanta in domeniul dermatocosmetic, științific si tehnologic, pentru punerea la punct si imbunatatirea algoritmului optim de fabricatie de produse si efectuarea de servicii noi.

Finalizarea acestor activitati s-a concretizat prin stabilirea si descrierea trasabilitatii coerenta de etape, procese si analize pentru dezvoltarea „produsului dermatocosmetic” in care au fost elaborate tehnologii, metode si metodologii inovative de obtinere si caracterizare de principii active din materii vegetale indigene, de conditionare a acestora in dermatocosmetice. Acest algoritm a fost particularizat pentru mai multe tipuri de produse, astfel incat proiectul propune pentru transfer tehnologic si pregatire de fabricatie o serie de produse, pentru care s-au performat teste de toleranta cutanata si teste particulare de demonstrare a eficacitatii clinice: crema antiageing de zi 45+, crema antiageing ECO, masca antiageing, crema antiacneica, crema antiageing estrogen-like, crema dermo-restitutiva, crema ten normal (anti-fotoimbatranire), lipogel anticelulitic, gel after – shave „stop ageing”, crema de maini, gel antiedematos.

Inovativitatea produselor, ca design si efect, precum si a testarilor efectuate a fost confirmata prin studii si expertiza deosebita in domeniu, astfel incat, in ultimele 12 luni, au fost depuse 3 cereri de brevet.

Studiile efectuate in cadrul acestui proiect si rezultatele obtinute au fost remarcate ca initiativa, deschidere si inovatie la European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT), activitate premiata cu medalia de bronz in mai 2011 si argint in mai 2012.

De asemenea, trebuie luat in considerare, initierea culturilor ecologice, solutia pentru rezolvarea problemelor legate de satisfacerea cererii tot mai mari pentru produsele naturale, de origine controlata, caracterizate de absenta substantelor chimice de sinteza si lipsa pesticidelor remanente in planta utilizata ca sursa de materii prime.

Se mentioneaza:

 1. Implementarea, in loturi experimentale proprii, a sistemului ecologic de cultivare pentru 9 specii de plante ce constituie materie prima pentru viitoarele dermatocosmetice.
 2. Optimizarea unor tehnologii de extractie din materialul vegetal si purificare a unor compusi biologic activi la nivel cutanat. Astfel, s-au eliminat anumiti solventi din cadrul proceselor tehnologice, acestea au devenit mai simple si se desfasoara cu economie de energie prin prelucrare la temperatura ambianta, s-au obtinut preparate complexe ce reunesc mai multe clase de compusi activi cu efecte sinergice (ex. flavone, saponine).
 3. Obtinerea a 22 de compusi din 4 clase de principii biologic active, avand un design specific, orientat in obtinerea unui raspuns biologic optimizat.
 4. Elaborarea unor metodologii de investigare „in vitro” constituite intr-un algoritm de testare pentru definirea toxicitatii si actiunii specifice a principiilor active dermatocosmetice. S-au dezvoltat metode alternative studiilor pe animale, in special pentru demonstrarea sigurantei in utilizare, de exemplu: tehnica MTS /LDH, detectia citokinei IL1? ca indicator de iritabilitate,etc. Actiunea dermato-cosmetica specifica a fost orientata catre urmatoarele manifestari fizio-patologice ale tesutului cutanat: imbatranirea sub cele doua aspecte – cronologica si foto-imbatranirea, caracterizate de incetinirea turn-over-ului celular, dezintegrarea matricei proteice extracelulare, procese degradative cauzate de radiatia UV, transformari metabolice generate de depletia estrogenica ; acneea, ca un cumul de perturbari la nivel dermo-epidermic - cresterea productiei de sebum, proliferarea si diferentierea aberanta a keratinocitelor, accelerarea multiplicarii si a metabolismului bacterian, fenomene inflamatorii si iritative; celulita, implicand procese inflamatorii in sistemul circulator si limfatic, modificari structurale ale matrixul extracelular, exces de tesut adipos subcutanat datorat perturbarilor metabolismului lipidic.Testarea la nivel celular, molecular si genomic a celor 22 de compusi separati si purificati din plante indigene a avut ca rezultat stabilirea urmatoarelor actiuni tinta: stimularea proliferarii celulare a fibroblastilor in interdependenta cu modularea Calciului si pH-ului intracelular, protein kinaza C si potentialul membranar; accelerarea sintezei proteice, in special a colagenului, in vederea restructurarii matrixului extracelular, precum si modularea activitatii enzimatice a metaloproteinazelor (MMP 2 si 9); corelatii cu secretia de TGFß (proteina semnal pentru mentinerea echilibrului intre sinteza si degradarea colagenului) in mediul extracelular al fibroblastilor; efect de fermitate a tesutului cutanat prin supraexpresia integrinelor ?2ß1 si ?1ß1 la nivel de fibroblast dermic; efect antioxidant demonstrat pe culturi celulare de keratinocite si fibroblasti, din punct de vedere enzimatic (catalaza, superoxid-dismutaza), al radicalilor liberi ai oxigenului (apa oxigenata si anion superoxid) si oxidului nitric, precum si al peroxidarii lipidice; efect anti-inflamator prin inhibitia citokinelor responsabile de progresia inflamatiei ( pe endoteliu vascular si keratinocite) si a expresiei moleculelor de adeziune monocite –endoteliu (ICAM si VCAM); efect antimicrobian pe tulpinile de Staphylococcus aureus si Staphylococcus epidermidis; efect anti-iritativ la nivelul pielii prin inhibitia secretiei de IL1? in mediul de cultura al keratinocitelor si fibroblastilor;efect de stimulare a metabolismului energetic celular –la nivel de ATP;inducerea diferentierii keratinocitelor;efect protector fata de degradarile produse de radiatia UV-A si UV-B la nivel de keratinocit; efect de tip estrogen mimetic asupra fibroblastilor si keratinocitelor.
 5. Optimizarea tehnologiilor de formulare dermatocosmetica pe baza conceptului de transfer transdermic al substantelor active lipofile, un parametru inovativ in formularea dermatocosmetica, introdus de curand in cercetarea mondiala de profil.
 6. Implementarea tehnicii de analiza a penetrabilitatii principiilor active la nivelul pielii umane, folosind in loc de membrane sintetice esantioane de piele umana, in scopul evidentierii ex vivo a procentului de substanta activa care penetreaza diferitele straturi ale pielii.
 7. Formularea, pe baza activitatii biologice complementare a extractelor vegetale evidentiate prin testele „in vitro”, a 20 de produse dermatocosmetice noi, alcatuind 4 game: antiageing, anticelulitica, antiacneica si de intretinere. Aceste produse sunt rezultatul a numeroase variante de formulare din laborator, testate in prealabil prin sistemul de difuzie verticala, care permite alegerea din punct de vedere al procentului de cedare a principiilor active la nivelul pielii, formula de produs cu eficacitate maxima.
 8. Elaborarea unor metodologii complementare si corelative de evaluare „in vivo”, prin tehnici neinvazive, a parametrilor ce definesc homeostazia tesutului cutanat si aplicarea lor pentru testarea dermatocosmetica a 18 produse noi. Ca urmare a evidentierii sigurantei in utilizare si a eficacitatii, s-au selectat pentru introducerea in fabricatie 7 produse, s-au realizat specificatiile tehnice si s-au initiat studiile de stabilitate pentru acestea.

Reprezentarea schematica a rezultatelor obtinute ca urmare a corelarii intre diferite activitati de dezvoltare experimentala este ilustrata in figura de mai jos:

 

In contextul de pana acum al unei legislatii permisive si al unei preocupari reduse pentru siguranta si confortul consumatorilor (abia din 11 iulie 2013 va intra in vigoare Regulamentul (CE) Nr. 1223/2009 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, introducand norme stricte de fabricatie si caracterizare), proiectul de fata vine in intampinarea legislatiei europene prin fundamentarea stiintifica si tehnica a etapelor cheie in inovarea de proces si produs dermatocosmetic.

Diseminarea rezultatelor

 

../Proiect diseminare/Euroinvent2011FINAL.ppt     

../Proiect diseminare/Euroinvent Dermolab 2012.pdf

../Proiect diseminare/Biotehnos EuroINVENT 2013.pdf

../Proiect diseminare/FEBS 2011 Biotehnos.pdf

../Proiect diseminare/Poster Iasi 2011.pdf

../Proiect diseminare/Articol Life Science Global.pdf

../Proiect diseminare/NIS 2012 Biotehnos1.pdf

../Proiect diseminare/Presentation FEBS-2013.ppt

 

Articole stiintifice publicate

 

http://www.rombio.eu/vol18nr3/9%20Dumitriu%20et%20al.pdf

 

http://www.rombio.eu/vol18nr1/12%20Brandusa%20Dumitru.pdf

 

http://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijbwi/article/view/262